ΜΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ»

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η  αναγνώριση της συμβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς στην ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων αποτελεί κεντρικό στόχο του σύγχρονου υποδείγματος πολιτιστικής πολιτικής.

Η πολιτιστική  πολιτική είναι άμεσα συνυφασμένη με τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, συμβάλλοντας καθοριστικά

  • στη διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής,
  • στην αναβάθμιση της ψυχικής και πνευματικής ευημερίας των κατοίκων
  • και στην ενίσχυση της παραγωγικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερα στο τρέχον υφεσιακό περιβάλλον της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, οι δημόσιες παρεμβάσεις στο πεδίο της πολιτιστικής ανάπτυξης αποτελούν βασικό άξονα προστασίας της περιφέρειας και των κατοίκων της.

Η αδιαμφισβήτητη σχέση πολιτισμού και τοπικής ανάπτυξης αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με τη χάραξη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτιστικής πολιτικής, ιδιαίτερα σχετικά με το λαϊκό πολιτισμό που χαρακτηρίζει την ταυτότητα της εντοπιότητας και αναδεικνύει τις κοινές ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές αξίες.

Όσον αφορά το πλούσιο και απαράμιλλης αξίας περιβάλλον της Ηπείρου  μας δίνει πολλά περιθώρια ανάπτυξης του εναλλακτικού Τουρισμού με όρους όμως σεβασμού σε αυτό που μας παραδόθηκε, όπως και του  μαζικότερου  Τουρισμού στα παράλια μας με όρους όμως βιωσιμότητας των πόρων.

Υπό αυτό το πρίσμα, σκοπός της παρούσας κίνησης μου  είναι να συνδράμω και εγώ ώστε  το μίγμα του πολιτισμού της Ηπείρου  και του παγκόσμια αναγνωρισμένου φυσικού περιβάλλον της να αναδειχτεί ως τουριστικός πόλος  ώστε να γίνει κυρίως η συγκράτηση των νέων και να αξιοποιηθεί ο τόπος

Η ευρύτερη έννοια του πολιτικού δεν νομίζω ότι με καλύπτει . Γνωρίζω συγκεκριμένα πράγματα.  Με την εκλογή μου μπορώ να  εστιάσω  στους πολιτιστικούς φορείς, τις θεσμοθετημένες ενέργειες, τις εκδηλώσεις, τις πρωτοβουλίες και τις συναφείς πολιτιστικές και τουριστικές  δραστηριότητες, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότητα της πολιτιστικής πολιτικής και μιας ορθής τουριστικής ανάπτυξης  και την ανάδειξη του αντίστοιχου ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Με την επανεκλογή μου μπορώ να συνεχίσω την προσφορά μου έχοντας τη δυνατότητα εστιασμού στους πολιτιστικούς φορείς, τις θεσμοθετημένες ενέργειες, τις εκδηλώσεις, τις πρωτοβουλίες και τις συναφείς πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότητα της πολιτιστικής πολιτικής και μιας ορθής τουριστικής ανάπτυξης και την ανάδειξη του αντίστοιχου ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

VIDEO MATERIAL

Πηγή: enxoro/orizontas youtube channel

ΝΕΑ

Blog Posts