ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλίας Χ. Γκαρτζονίκας

Δ/νση Τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου

Διογένη 5, 45221 Ιωάννινα ΕΛΛΑΔΑ

[email protected]

6945991763