ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ηλίας Χ. Γκαρτζονίκας

Αντιπεριφερειάρχης Ειδικών Μορφών Τουρισμού Ηπείρου.

Υπηρεσιακό Στέλεχος Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Ηπείρου.

Διογένη 5, 45221 Ιωάννινα ΕΛΛΑΔΑ

[email protected]

6945991763