«Αξιοβίωτη ανάπτυξη της Ηπείρου»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

Το κείμενο του Συνδυασμού «Αξιοβίωτη ανάπτυξη της Ηπείρου» , στηρίζεται στην ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Στην ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη  τα στοιχεία της πραγματικότητας, τον ανθρώπινο παράγοντα και όχι μόνο τους αριθμούς.

Πρόκειται για την ανάπτυξη, που είναι ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική, τεχνική/τεχνολογική, πολιτική και πολιτισμική σε αρμονία και με σεβασμό στο συγκεκριμένο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, του οποίου μέρος είναι οι πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό βασικοί στόχοι είναι:

 • Η οικονομική, πολιτική και πολιτισμική διάχυση της ανάπτυξης στους τέσσερις νομούς.
 • Η αξιοποίηση της κατάλληλης, στο χώρο και το χρόνο, τεχνολογίας
 • Ο σεβασμός προς κάθε ανεξαιρέτως πολίτη
 • Η προστασία της φύσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Η νέα περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας απαιτεί αυτοδιοικητική εμπειρία, γνώση, αποφασιστικότητα και όραμα.

Οι οδικές και θαλάσσιες υποδομές, τα εγγειοβελτιωτικά έργα, η  προσέλκυση   επενδύσεων από τον  δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η αξιοποίηση της κομβικής γεωγραφικής θέσης της Ηπείρου για το εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, η τουριστική αξιοποίηση των παράλιων περιοχών και της ενδοχώρας,  αποτελούν άξονες προτεραιότητας.

Η Αξιοβίωτη ολοκληρωμένη ανάπτυξη προϋποθέτει αναζωογόνηση της υπαίθρου, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.

Η  Ήπειρος, έχει αστείρευτες δυνάμεις και αυτές θα αξιοποιήσουμε με:

 • Την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ολική ή μερική μετεγκατάσταση των ξενιτεμένων, στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
 • Με την αξιοποίηση των παραδοσιακών της στοιχείων, οικισμούς, μνημεία κλπ
 • Την ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου
 • Την ενθάρρυνση της περιφερειακής καταναλωτικής συνείδησης
 • Την στήριξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων
 • Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση της εγκαταλειμμένης αγροτικής γης
 • Τη στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Ηπείρου και  το μεταπτυχιακό τμήμα του Ε.Μ.Π.
 • Τη δημιουργία, συμβουλευτικού,  διεπιστημονικού συμβουλίου για τη στήριξη των πρωτοβουλιών της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

ΝΕΑ

Blog Posts